Con chào chú VHA08,
Con là Trần Phú Khánh, con vừa tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ thực phẩm trường Đại Học Cần Thơ, con được 3.61 (thang điểm 4), trình độ anh văn của con chỉ trung binh.
Tháng 4/2014 này con với gia đình con qua định cư ở CALI, thành phố Newoakland.
Bây giờ con rất hoang mang, không biết về chuyên ngành của con qua bên US có thể làm được gì? con có cần học lại hay dùng bằng của con đi làm luôn? Con có cần thi lấy bằng hành nghề gì không? Con mong bác có thể giúp con vẽ những đường đi cơ bản cho con khi qua US, bây giờ con hoang mang quá!