Chào các bạn, mình là thành viên mới gia nhập diễn đàn, mong được sự hướng dẫn của các bạn, mình nộp hs diện CR1, và đã có số case number và hs đang được xử lý tại NVC. Do là chồng mình có nhờ dịch vụ làm nên mình không chủ động nắm được thông tin vể hs của mình tại NVC,các bạn cho mình hỏi ngoài dịch vụ làm ra mình có thể chủ động biết thêm được thông tin về hồ sơ của mình một cách trực tiếp cùng lúc với dịch vụ được không? Nếu được các bạn chỉ cho mình cách kiểm tra luôn được không.
-Do chưa nộp timeline và bằng chứng ở USCIS nên em muốn gửi timeline nộp chung với civil documents nhưng chỗ dịch vụ bên chồng mình thuê bên Mỹ nói là không cần nộp bằng chứng gì cả, đợi pv đem đi thôi, vậy các bạn cho mình hỏi nếu dịch vụ không chịu gửi timeline kèm bằng chứng cho mình thì để chồng mình tự gửi luôn được không hay phải gửi cùng lúc với civil documents?(Bên dịch vụ chỉ nhận gửi civil documents ). Mong được sự trả lời của các bạn.