Hungviet 21 Mar 2008, 05:34
Theo cách làm việc mới của National Visa Center đối với Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM, thì sau khi nhận được mẫu bảo trợ tài chánh i-864 của người bảo lãnh, National Visa Center sẽ hoàn tất tất cả những thủ tục hành chánh cần thiết trong việc xử lý đơn xin visa di dân.

Sau khi nhận được giấy báo của National Visa Center, với tư cách đương đơn, bạn phải :

1. Đọc hướng dẫn về Trẻ sắp 21 tuổi (Children Who Are About To Reach 21 Years Of Age) ở trang http://travel.state.gov/visa/immigrants ... ?css=print.

2. Điền mẫu DS-230 Phần I và II. Xin lưu ý là mặc dù bạn điền phần II, nhưng bạn sẽ không ký tên ở phần II. Bạn sẽ ký tên ở phần II trước mặt nhân viên lãnh sự.

3. Thu thập và nộp những giấy tờ dân sự (civil documents) của bạn: giấy khai sanh, giấy kết hôn, giấy ly hôn (nếu có), giấy chứng tử của người phối ngẫu (nếu có) tư pháp lý lịch và bản sao những trang hộ chiếu có thông tin cá nhân. Những giấy tờ này có thể là bản chính hay bản sao có công chứng, ngoại trừ lý lịch tư pháp phải là bản chính, và phải được dịch công chứng sang tiếng Anh.

Xin lưu ý là tất cả đương đơn từ 16 tuổi trở lên phải xin lý lịch tư pháp cấp tỉnh hay thành phố nơi đăng ký thường trú.

4. Chụp 2 tấm hình theo yêu cầu về di trú của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn về hình ở trang http://travel.state.gov/visa/immigrants ... ?css=print.

5. Gửi mẫu DS-230 cùng tất cả giấy tờ nói trên và hình cho National Visa Center.

Khoảng một tháng trước ngày phỏng vấn, bạn sẽ nhận được thư hẹn ngày và giờ phỏng vấn cùng hướng dẫn khám sức khỏe và chích ngừa.

Nếu bạn nộp bản sao của những giấy tờ dân sự cho National Visa Center thì ngày phỏng vấn, bạn phải mang theo bản chánh để trình cho nhân viên lãnh sự.

Xin lưu ý là vì National Visa Center lên lịch phỏng vấn, bạn có thể gọi điện cho National Visa Center ở số (603) 334-0700 để biết trước ngày phỏng vấn. Thông thường, National Visa Center sẽ lên lịch phỏng vấn vào tuần lễ thứ hai của mỗi tháng cho tháng sau. Bạn có thể gọi điện cho National Visa Center vào khoảng ngày 15 của mỗi tháng để biết mình có tên trên lịch phỏng vấn của tháng sau hay không. Số người được lên danh sách phỏng vấn tuỳ thuộc vào khả năng của lãnh sự quán.