Bác Vha08 và mọi người ơi, em muốn xin ý kiến của bác về việc tái nhập cảnh : theo em được biết, sau khi hồ sơ mình được chấp nhận thì cái giấy work permit và re-entry permit sẽ về trước khi mình được mời phỏng vấn. Và khi mình có được giấy đó thì có thể trở về vn để thăm gia đình, rồi khi trở lại Mỹ chỉ cần đưa giấy đó cho hải quan Mỹ khi đăng ký nhập cảnh
Nhưng điều em muốn hỏi là ý kiến của riêng bác là thế nào khi mình dùng giấy đó về thăm gia đình rồi khoãng 2 tháng sau quay lại mỹ? có nên làm thế không? Có khi nào hải quan ko cho mình nhập cảnh mặc dù mình có tờ giấy đó trong tay ko.