mình đang chuẩn bị gởi thư điện tử để khiếu nại cspa cho em mình. nhưng phần ô trống 500 từ mình không biết ghi nội dung sao cho hợp lý để cứu xét cspa. xin mấy ace có kinh nghiệm giúp đở. thanks.