Đầu tiên cháu xin chào Chú! Cháu xin nhờ chú tư vấn cho trường hợp của cháu.

Tên: Tăng Minh Hiếu
Học tập: vừa tốt nghiệp học viện NIIT
Kết quả học tập: Lớp 10: 6.7 Lớp 11: 6.5 Lớp 12: 6.6 GPA: 2.87
Dự định học: HCCS ngành Human Resources sau đótranfer lên Houston University
Lý do: Có nhà dì ở Houston
Nơi ở: Ở nhà dì thời gian sau đó ra ở riêng

Cháu đã rớt PV vào đâu tháng 12 vừa rồi vì lý do CO thấy có vài môn điểm D trong bảng điểm của cháu.
Kính mong chú giúp cháu. Cảm ơn chú!