Em xin chào các Anh, Chị trong diễn đàn. Gia đình em qua mỹ được hơn 3 năm theo diện bà ngoại lãnh gia đình em. lúc đó anh của em trên 21 tuổi nên khong thể đi cùng gia đình. Qua đến mỹ, gia đình em lam vài thủ tục đễ bảo lãnh anh em qua..vì lúc phỏng vấn họ nói 3-4 năm sau anh của em có thể qua mỹ được.
tháng 9 năm 2013, gia đình em nhận được 1 lá thư I-797
em xim được tóm tắt nhu sau : I-797, notice of action) from Department of Homeland Security
Receipt number : WAC-11-906-68374
Case type : I130 Petition For Alien Relative
Petitioner : A061 480 562
HO, Lac T.
Beneficiary : NGUYEN, HUNG T.
Notice Type: Approval Notice
section : Unmarried son or daughter ( 21 or older) of LPR, 203 (a) (2) (B) INA
Notice Date: September 25, 2013
nhưng từ đó đến giờ gia đình em không nhận được lá thư nào nữa..em có gọi lên NVC nhưng em không rành tiếng anh nên khó có thể nói chuyện với họ được. Em gửi email đến họ..nhưng họ cần đầy đủ thông tin mới trả lời cho em được . Cuối cùng họ cũng trả lời lai:

The National Visa Center (NVC) received your inquiry regarding the immigrant visa petition: HCM2013803048 filed by LAC THI HO on behalf of HUNG TUAN NGUYEN.

Due to the numerical limitations on immigrant visa issuance prescribed by law, this petition is not eligible for further processing at this time. The petition will be retained at the NVC until an immigrant visa becomes available. The petitioner, principal applicant, or attorney of record will be notified when this petition is eligible for further processing. The principal applicant should not make any firm plans such as disposing of property, giving up jobs, or making travel arrangements at this time. For additional information please review the explanation of numerical limitations on immigrant visa issuance below.

vậy bây giờ em phải làm sao???
em xin chân thành cảm ơn.