Xin ACE trên diễn đàn giúp mình!!!
Năm 2007 gia đình mình được bảo lãnh diện F4, nay ngoại mình vào quốc tịch Mỹ muốn bảo lãnh gia đình mình đi theo diện F3.
Xin cho mình hỏi, nếu chuyển sang F3 thì có nhanh hơn không? Hồ sơ có phải bị nộp lại từ đầu hay không???