Mình qua mỹ được 1 tháng, đang ở bang AZ, đi theo diện visa du lịch B2.

Đang chờ hồ sơ gửi sang để làm thủ tục với trường và nộp hồ sơ xin chuyển diện.

Nay mong mọi người giúp
mẫu lá thư trình bày lý do tại sao muốn
chuyển diện.

Cám ơn rất nhiều.

PS:
Nick:
YM: quinguyensi@yahoo.com;
Skype: si_qui

Tên Quí