chào mọi người , nhà mình hồ sơ F4 đã completed và đang chờ giấy phỏng vấn. Mẹ mình gặp trục trặc trong dữ liệu hộ chiều nên mẹ mình đã đi xin cấp mới lại hộ chiếu. Minh xin hỏi diễn đàn là việc làm mới hộ chiếu như vậy có ảnh hưởng đến hồ sơ khi đi phỏng vấn không? mình xin cám ơn