Ba em dự kiến này sẽ đi Mỹ ( chỉ đi 1 mình) mục đích thật sự để ăn đám cưới họ hàng, nhưng lần trước cũng đi xin Vissa lúc đó là đám cưới bà chị họ ( lúc đó 28t) cách đay 1 năm thì mém được Issue ( sau khi bị quay hơn 15p) nhưng cúi cùng lại rớt

+Cho em hỏi vậy ba em có nên đi pvan lan 2 này với mục địch là ăn đám cưới nữa ko hay là nói mục đích nào khác ???