Nhờ chú Vh08 hướng dẫn phỏng vấn visa du học
Tên: Ngân
Tuổi: 20
Năm 2 tại trường đại học kinh tế huế, cháu đang học song ngành nông nghiệp - tài chính.
Ngày 28-4 này là cháu sẽ đi phỏng vấn xin visa đi du học
Người bảo lãnh là o của cháu
O của cháu làm nghề nails
cháu sẽ học tại trường Hacc ( Harrisburg area community college) tiểu bang Pennsylvania
Cháu sẽ học 3 năm ở đó. 1 năm học Anh văn và 2 năm học chuyên ngành. Ngành cháu đăng kí là accounting
Cháu chưa có bằng a văn
Đây là nick yh của cháu: baongan_nq1
CHáu mong chú sẽ giúp cháu