Dear all,
mình là thành viên mới, anh chị cho mình xin ý là có nên bổ túc hồ sơ cho hai con của mình sinh năm 2007 và 2011, hay chờ đến khi hồ sơ gần mở.
cảm ơn sự hỗ trợ của các anh chị nhiều nhiều....