Hôm nay e đi chick ngừa lần 2 theo lịch hẹn. Đợi đã đời từ 6h sáng đến 9h, lúc gọi tên vào thì bảo hết vaccin nên họ nói để qua Mỹ chich luôn . 28/4 này e PV rồi, mấy anh chị có ai bị trường hợp này chưa chứ e thấy hơi lo lo