Kính gởi : Anh Vũ Thắng Si và ACE trên diển đàn .
Gia đình tôi phỏng vấn bị giấy xanh nay gần được 1 năm , hôm nay có giấy bổ sung hồ sơ gồm : hình 5x5 , LLTP, kết quả khám sức khỏe vào buổi chiều các ngày trong tuần trừ thứ tư , yêu cầu khi nộp bổ sung hồ sơ phải có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình . Tôi không biết khi nộp hồ sơ có phỏng vấn lại luôn không , hay hẹn phỏng vấn vào ngày khác , hay xem xet cấp viasa . Xin Anh Vũ Thắng và các ACE trên diển đàn cho tôi biết thông tin với . Chân thành cảm ơn .