-Tên ảo: awonbin07
-Thành phố/ tiểu bang:Rancho cucamonga/California.
-Tình trạng cư trú:F1.
-Tuổi tác:24
-Học Vấn:Đại Học đã tốt nghiệp
-Học Lực:
-THPT:-10th:6.6
-11th:6.5
-12th:6.2
-Đại Học:6.35
-Chuyên Ngành:quản lý môi trường.
-Anh Ngữ:Ielts 5.0(mức trung bình)
-Xin hỏi:cháu tính học ở trường Chaffey College Comunity và đã hoàn thành hết hồ sơ và đã đặt lịch hẹn phỏng vấn.Cháu chọn trường này vì nó có ngành Nursing mà cháu muốn học với gần nhà của Dì cháu ở bển.Đây là lần đầu tiên cháu xin visa mà cháu nghĩ trường hợp cháu rất khó,mong chú Vha08 giúp cháu cần nắm những gì,và nói những gì khi xin visa ạ.Cháu đặt lịch 14/5 ạ.Thank chú.