Sắp tới con phải phỏng vấn du học mỹ rồi
mà tình hình thì dỡ tiếng anh giao tiếp với bọn mỹ quá
học bạ cũng không được đẹp ở lại năm lớp 10... điểm năm 11 của con các môn toán 5.2, lý 4,2 sinh 5.0, môn văn 6.7 các môn khác trên 7.0=>8.0...hiện tại con đang lo lắm vì kỹ năng giao tiếp tiếng anh của con dỡ rồi phần học bạ 1 năm ở lại điểm không cao...chú Vha08 có thể tư vấn dùm con được không...?