Chú Vha08 ơi con mới tới Texas hồi 29/4, con chưa lên trường Richland để trinh diện trường cũng như thi xếp lớp ESL. Giờ con muốn chuyển trường sang Cali thì trường Richland có "tố" con mượn trường họ để sang Mỹ không chú. Vì có lí do đột xuất nên con mới muốn chuuyển gấp như vậy. Mong chú và mọi người giúp con Con cảm ơn nhiều :)