Case number :HCM 2005772060
Ngày ưu tiên: 28/05/2002
Nội dung câu hỏi: Em đang điền Ds 260.Cho em hỏi trong phần Personal Ìnormation
Surnames: NGUYEN
Given names: HUU DIEN
Full name in native alphabet: NGUYỄN HỮU ĐIỀN
Vì Ba em tên Nguyễn Hữu Điền
Còn Mẹ em là Mai Thị Ngọc Dung Và Em là Nguyễn Thị Phượng Uyên. Phần Given names em không biết điền sao cả...mong các Anh Chị giúp đỡ em...Vì Hồ sơ nhà em chưa có ngày hoàn tất...Cảm ơn Các Anh Chị nhiều!