Trích Nguyên văn bởi nguyen4465 xem bài viết
xin cảm ơn bạn nguyen mình thuôc diện f3 ngày chấp thuận 1/6/2009 số hồ sơ src 0301655782 ngoài ra mình không có thông tin gì nữa mong bạn giúp
Check Receipt Number src 0301655782 có Case Number: HCM2009661018, hồ sơ chưa đến hạn, xin vui lòng chờ.
thông tin cuộc gọi ngày 16.6.2010 src 0301655782
[MUSIC]http://xuatnhapcanh.com/nvc/src 0301655782.mp3[/MUSIC]