Các bạn cho mình hỏi chút, bên nhà mình nhận được giấy chấp thuận hồ sơ. Nhưng do trước đây gia đình mình không có ý định di cư, bây giờ thì có. Nhưng vì trước đây nói không có ý định di cư, nên người nhà bên Mỹ khi chuyển chỗ ở thì khồn thông báo địa chỉ mới cho bên bảo lãnh, để họ gởi hồ sơ mình về. Nên bây giờ chỉ có nhà mình nhận được giấy chấp thuận, còn người nhà mình bên kia thì không nhận được ( ở chỗ ở mới). Vậy cho mình hỏi là bây giờ muốn xác nhận lại địa chỉ người nhà mình bên kia thì làm như thế nào, để họ nhận được giấy báo, để giúp gia đình mình hoàn tất hồ sơ. Thanks all!