Tình hình là nhà của e khi qua đây được 1 tháng thì có việc làm, nên quyết định đi ra ở riêng, do có nhỏ em họ ( cousin) nó biết tiếng anh đồ nên làm hợp đồng nhà ( apartment ) cho nhà em. Thì quyết định là cả nhà share tiền để trả tiền hàng tháng... nhưng giờ nhỏ e bỏ ra đi mà nhà e thì vừa làm đủ khít trả tiền nhà ( 1500$ 1 tháng chưa tính tiền điện, nước, rác,ống cống..) nên nhà em không đủ trả và quyết định dọn đi kiếm nhà khác để thuê @@. Lúc đầu mới qua nên nhà e chư ai có social security number nên người ta lấy cái thẻ visa ( hình như họ copy ) và đặc cọc 2 tháng tiền nha. Cho e hỏi là bây giờ e muốn hủy hợp đồng thì có bị đánh giá xấu trong lí lịch của mình không???