Dear Cả Nhà,

Em đã làm xong giấy đăng ký kêt hôn, em muôn hỏi thêm là người ở Việt Nam cần phải dịch những giấy tờ gì khác để có thể mở hồ sơ bão lãnh được. Cả nhà tư vấn giúp em nhé.

Thanks and Best Regards