Chào cả nhà! E làm thành viên mới! Nên có nhiều chuyện còn thắc mắc, xin cả nhà giúp đỡ!
Dì e (công dân Mỹ) bảo lãnh cho mẹ và cậu e cùng 1 lúc nhưng sao cậu e có số là HCM2005752209 còn mẹ e thì lại là WAC-03-050-52096
Bên Mỹ có gửi về đơn I-797 là như thế nào?