Cháu xin nhờ diễn đàn tìm giúp ba cháu người bạn ở Mỹ.
Thông tin về người cần tìm như sau:
- Tìm người bạn của ba tên (Nam) trước năm 1975, đã vượt biên đi Mỹ vào khoảng năm 1978. Địa chỉ ở Việt Nam lúc trước ở Rạch Dừa, giáo sứ Thủy Giang, phường Thắng Tam, Vũng Tàu. Đã đi Mỹ từ năm 1978. Có người anh tên Thiệu, người em tên Triều nhưng đã chết lúc vượt biên. Tục danh của ba cháu lúc trước gọi là Bẩy Tát Kha Li An (hay còn gọi là Bẩy) mà lúc trước ba cháu và Bác Nam thường gọi. Ba cháu và Bác Nam xa nhau đã mấy chục năm, nay mong tìm gặp lại người bạn thân lúc trước. Đó là một số thông tin cháu biết được. Nay xin nhờ diễn đàn giúp ba cháu tìm lại người bạn xa cách đã lâu. Cháu xin chân thành cảm ơn diễn đàn.
- Mọi chi tiết liên hệ về địa chỉ gmail: kimyen11tt@gmail.com, hoặc tài khoản facebook: kimyen11tt@gmail.com. Địa chỉ hiện tại của ba cháu ở là: số nhà 283, ấp Vĩnh Thắng, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.