Nếu con có hồ sơ bảo lãnh định cư, giờ con xin phỏng vấn du học. Làm sao chứng minh mình sẽ về Việt Nam hả chú? Con cảm ơn