Kính gởi chú VHA08 (Con không tìm thấy tên chú nên gọi theo mọi người)
Con tên Phương, con có 1 đưá em tham gia chương trình Working Holiday, VISA dạng J1, chuong trinh gọi là Aupair.
SAng Mỹ ở với Host family duoc 3 tháng, vì lý do cá nhân Host yêu cầu nhận người mới. Hiện tại em con ở nhờ nhà bạn để chờ Host mới.
Cho con hỏi:
Nếu em con không tìm được host và hủy hợp đồng với tổ chức thì có phải về nước không? ViSA được cấp 12 tháng trên DS 2019. Em con muốn ở lại và làm việc cho gia đình của người bạn đó mà không thông qua tổ chức nữa
Con hy vong se duoc ho trợ trả lời từ chú

Cám ơn chú rất nhiều