Mình đã đóng tiền visa và gửi thông tin bảo trợ tài chính. Nhưng đến nay vẫn chưa nhận được thư mời phỏng vấn. Cho mình hỏi hồ sơ mình có trục trặc gì không?