Chào các anh chị trên diễn đàn!!
-Anh chị vui lòng cho e hỏi thăm.Vừa qua e có bảo lãnh cho ba mẹ em theo diện IR5, do mức thuế e không đủ để bảo trợ, e có nhờ bạn em đồng bảo trợ, e đã gửi hồ sơ bảo trợ của e và hồ sơ đồng bảo trợ của bạn em đến NVC .Nay bạn em không đồng ý đồng bảo trợ nữa.vậy cho e hỏi
1/ E tìm người khác đồng bảo trợ được không , khi nhờ người khác mình có phải làm đơn tường trình hay giải thích với NVC không? nếu có thì minh phải làm sao?
2/ Nếu không nhờ được người đồng bảo trợ , thì e có thể để hồ sơ đó đến qua năm e khai thuế lại và bổ túc sau không
Xin các anh chị tư vấn và hướng dẫn ùm e.cám ơn anh chị rất nhiều