Hungviet 09 May 2008, 11:12
Trước khi nộp đơn I-129 bảo lãnh một người theo diện H-1B, một công ty phải chứng tỏ thiện chí của mình trong việc tuyển dụng nhân công bản xứ ở Mỹ bằng cách áp dụng những thủ tục theo đúng tiêu chuẩn công nghệ và bằng cách trả tiền lương cho họ ít ra ngang với tiền lương trả cho đương đơn diện H-1B. Vì có nhiều phương pháp tuyển dụng dùng trong các công nghệ khác nhau, điều khoản này gây confusion cho cả Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ lẫn người chủ. Thí dụ, đăng quảng cáo trên Internet có thể là «có thiện chí» và «đúng tiêu chuẩn công nghệ» đối với lãnh vực công nghệ thông tin. Tuy nhiên, nó có thể được coi là «có thiện chí» và «đúng tiêu chuẩn công nghệ» đối với ngành kỹ sư hay không. Đó là một vấn đề mà những người chủ lệ thuộc vào diện H-1B phải nghiên cứu kỹ lưỡng.

Ngoài ra, cũng nên lưu ý thêm rằng những người chủ muốn mướn đương đơn diện H-1B có bằng cao học (Master’s Degree) hay cao hơn hay muốn mướn đương đơn lãnh lương trên 60 000 $ không cần phải chứng tỏ những điều nêu ở trên.

Bất cứ công ty Hoa Kỳ nào cũng có thể bảo lãnh diện H-1B miễn là có số IRS Tax Number (số đăng ký thuế với IRS). Số này cần thiết cho việc chấp thuận Labor Condition Application hay Labor Condition Form (viết tắt là LCA). LCA là giai đoạn sơ bộ cần thiết cho diện H-1B. Công ty muốn bảo lãnh diện H-1B cần lưu ý rằng họ phải cam đoan tuân theo những điều sau đây :

- Trả lương cho công nhân H-1B ít nhất bằng lương trả cho công nhân làm cùng việc trong cùng công ty hay bằng lương hiện hành (thông thường quyết định bởi Bộ Lao Động tiểu bang (State Employement Services Agency) trả cho công việc trong lãnh vực mà người công nhân sẽ được mướn.

- Việc tuyển dụng công nhân H-1B không có ảnh hưởng bất lợi tới những điều kiện làm việc của công nhân bản xứ Hoa Kỳ làm cùng công việc.

- Không có cuộc đình công nào hay vụ đóng cửa làm áp lực nào ở thời điểm công ty nộp Labor Condition Application hay Labor Condition Form (LCA) và LCA được chấp thuận sẽ không dùng trong việc nộp đơn bảo lãnh công nhân diện H-1B làm việc ở nơi sẽ xảy ra đình công hay vụ đóng cửa làm áp lực sau đó.

- Trao một bản LCA cho công nhân diện H-1B và cho người đại diện thương lượng của những nhân viên làm cùng ngành với công nhân diện H-1B hay niêm yết bản LCA trong vòng 10 ngày ở hai chỗ dễ thấy nơi người công nhân diện H-1B nếu không có người đại diện.

- Lưu giữ hồ sơ LCA và hồ sơ của người công nhân diện H-1B để Department of Labor (Bộ Lao Động) có thể thanh tra.

Nếu một công ty không tuân theo những điều trên đây, công ty đó có thể bị loại ra không cho mướn thêm công nhân H-1B và còn bị phạt tiền nữa.

Một công ty có thể nộp đơn cho Sở Nhập tịch và Di trú Hoa Kỳ (USCIS) để xin cấp visa H-1B cho một người nước ngoài sẽ làm việc cho công ty đó trong một ngành chuyên môn (specialty occupation). Công ty có thể nộp đơn ngày 1 tháng 4 cho tài khóa năm sau. Một tài khóa bắt đầu vào ngày 1 tháng 10 và chấm dứt vào ngày 30 tháng 9 của năm sau.

Người nước ngoài đó phải có bằng cấp đại học thích nghi và kiến thức chuyên môn để làm việc trong ngành đó. Visa H-1B có hiệu lực cho đến 3 năm, có thể gia hạn thêm 3 năm khác và cho phép người tạm trú nộp đơn xin thường trú lúc còn đang trong diện H-1B. Nếu người đó bị sa thải vì bất cứ lý do gì, công ty phải trả tiền phương tiện vận chuyển người đó về nước.

Tiến trình nộp đơn bảo lãnh diện H-1B tương đối phức tạp, tốn kém và lâu dài. Tiến trình này gồm 3 giai đoạn.

Đầu tiên, công ty phải liên hệ với Bộ Lao Động tiểu bang để biết tiền lương hiện hành (PREVAILING WAGE) trả cho những người làm công việc mà công ty sẽ mướn người nước ngoài làm. Luật liên bang bắt buộc công ty phải trả ít nhất là 100% hay 95% tiền lương hiện hành cho công nhân diện H-1B.

Thứ hai, sau khi nhận được tờ khai tiền lương hiện hành được chấp thuận bởi Bộ Lao Động tiểu bang, công ty nộp mẫu ETA 9035 (Labor Condition Application hay Labor Condition Form hay LCA) cho Department of Labor (Bộ Lao Động). Trong mẫu LCA, công ty chứng nhận rằng công ty sẽ trả lương hiện hành, rằng công việc của người nước ngoài không có tác dụng bất lợi đối với những công nhân khác, rằng hiện tại không có cuộc đình công hay ngưng việc nào và rằng mẫu LCA đã niêm yết trong vòng 10 ngày. LCA sẽ được chấp thuận ngay tức thì trên mạng.

Công ty có thể vào trang http://www.foreignlaborcert.doleta.gov/preh1bform.cfm của Bộ Lao Động (Department of Labor) để có mẫu ETA 9035.

Thứ ba, công ty gửi đơn bảo lãnh I-129 cho USCIS. Đơn bảo lãnh diện H-1B gồm:

1. Thư của người trưởng phòng hay trưởng ban bao gồm các điều sau đây :

- Tên của công việc, nhiệm vụ hay công việc làm, trình độ chuyên môn đòi hỏi để làm công việc và người nước ngoài đáp ứng trình độ chuyên môn như thế nào.

- Lời khai rằng Phòng hay Ban đó tạm thời cần mướn công nhân, điều kiện của hợp đồng, bao gồm thời gian của công việc (phải từ 3 năm trở xuống) và tiền lương hàng năm (không được dưới mức 95 % của tiền lương hiện hành).

Thời gian làm việc và tiền lương phải giống như trong mẫu Labor Condition Application (LCA).

2. Tờ khai của người trưởng phòng hay trưởng ban cam đoan rằng công ty sẽ tuân theo điều khoản của mẫu Labor Condition Application về thời gian làm việc của diện H-1B và sẽ chịu trách nhiệm về phí tổn vận chuyển người công nhân nước ngoài về nước của họ nếu công ty sa thải họ trước ngày hết hạn của thời gian cho phép.

3. Bằng cấp: Người công nhân nước ngoài có thể nộp phiếu điểm chính thức trên đó ghi bằng được phát. Nếu bằng cấp không phải bằng tiếng Anh thì phải dịch công chứng sang tiếng Anh. Bằng cấp nước ngoài cần phải thẩm định để xem có tương đương với bằng cấp ở Hoa Kỳ hay không. Có nhiều dịch vụ thẩm định văn bằng ở khắp mọi nơi trong Hoa Kỳ có thể làm chuyện này. Ngoài ra, theo qui định của USCIS, ba năm kinh nghiệm việc làm có thể thay thế một năm đại học. Nếu một công ty dựa vào học vấn lẫn kinh nghiệm để chứng minh một người công nhân nước ngoài có trình độ học vấn tương đương với bằng đại học, công ty đó phải nộp tờ khai tuyên thệ của những chuyên viên để hỗ trợ cho đơn bảo lãnh.

4. Sơ yếu lý lịch (Curriculum vitae) của công nhân nước ngoài.

5. Một lá thư đề nghị chứng nhận học vấn và kinh nghiệm của người công nhân nước ngoài.

6. Đối với công nhân đang ở Mỹ thì phải nộp kèm những giấy tờ sau đây :

- Bản sao hai mặt của mẫu I-94.

- Bản sao của tất cả visa hiện hành và trưóc đó như I-20, IAP-66, DS-2019, v.v…

- Nếu người công nhân nước ngoài hiện đang làm việc với visa H-1B thì nộp bản sao của tất cả mẫu I-797 trên đó có ghi ngày chấp thuận.

7. Lệ phí trả cho USCIS. Lệ phí bao gồm lệ phí đơn I-129, lệ phí đào tạo (training fee) 1 500 $ và lệ phí ngừa gian lận (fraud prevention fee) 500 $. Các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu không có mục đích lợi nhuận và các trường trung tiểu học không phải trả lệ phí đào tạo. Công ty từ 25 công nhân trở xuống chỉ trả 750 $ lệ phí đào tạo.

8. Nếu những người lệ thuộc vào người công nhân diện H-1B đang ở Mỹ và sẽ chuyển diện visa qua visa H-4 thì trả thêm lệ phí và phải điền thêm mẫu đơn I-539. Xin lưu ý chỉ cần một người lệ thuộc điền mẫu I-539. Những người lệ thuộc khác sẽ thêm tên trong mẫu I-539 phụ trội (I-539 Supplement).


TRONG LÚC ĐƠN ĐANG CHỜ GIẢI QUYẾT TẠI SỞ NHẬP TỊCH VÀ DI TRÚ HOA KỲ, ĐƯƠNG ĐƠN KHÔNG ĐƯỢC ĐI DU LỊCH RA KHỎI HOA KỲ. DU LỊCH RA KHỎI HOA KỲ SẼ KHIẾN ĐƠN BỊ TỪ CHỐI.


Sau khi công ty nhận được giấy báo chấp thuận, nếu người công nhân nước ngoài đang ở Mỹ thì không có chuyện gì khác cần phải làm, ngoại trừ nếu họ dự định du lịch ra khỏi Hoa Kỳ. Họ phải xin đổi visa ở Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ nơi nước thường trú của họ.

Nếu người công nhân nước ngoài còn ở nước của họ, Đại sứ quán hay Lãnh sự quán nơi nước của họ sẽ được thông báo qua mẫu I-129. Công ty sẽ phải gửi cho họ giấy báo chấp thuận cùng bản sao của đơn bảo lãnh để họ xin hẹn với Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ liệt kê trên mẫu I-129. Họ chỉ được vào Mỹ 10 ngày trước khi công việc bắt đầu ghi trên giấy báo chấp thuận visa H-1B. Nếu người hôn phối và con dưới 21 tuổi muốn xin visa H4 thì đem những giấy tờ sau đây đến Đại sứ quán hay Lãnh sự quán Hoa Kỳ: giấy báo chấp thuận visa H-1B, giấy kết hôn, giấy khai sanh, những mẫu đơn cần thiết (DS-156, DS-157, v.v…), lệ phí, hình cùng các giấy tờ đòi hỏi khác.


ĐỐI VỚI ĐƯƠNG ĐƠN ĐANG LÀM VIỆC CHO MỘT CÔNG TY KHÁC VỚI VISA H-1B, CHỈ CẦN CÔNG TY MỚI NHẬN ĐƯỢC GIẤY BÁO NHẬN ĐƠN BẢO LÃNH CỦA USCIS LÀ ĐƯƠNG ĐƠN CÓ THỂ BẮT ĐẦU LÀM VIỆC CHO CÔNG TY MỚI NGAY.


Danh sách ngành nghề diện H-1B

Bác sĩ
Chuyên viên hệ vi tính (Systems Analysts)
Chuyên viên nghiên cứu thị trường (Market Research Analysts)
Chuyên viên tài chánh
Chuyên viên viết sách kỹ thuật (Technical Publication Writers)
Cố vấn luật nước ngoài (Foreign Law Advisors)
Cố vấn quản trị (Management Consultants)
Công nghệ thông tin hay điện toán
Công nhân trong ngành y tế (Healthcare Workers)
Giáo sư đại học
Giáo viên trung và tiểu học
Kế toán
Khoa học gia
Kiến trúc sư
Ký giả và chủ bút (Journalists and editors)
Kỹ sư
Luật sư
Nha sĩ
Tâm lý gia
Y tá


Dịch vụ xử lý trả tiền (Premium Processing)

USCIS có dịch vụ xử lý trả tiền (Premium Processing). Công ty phải trả thêm 1 000 $ cho Bộ Nội An (Department of Homeland Security) dưới hình thức money order hay chi phiếu nhà băng. Bộ Nôi An cam kết sẽ xử lý đơn bảo lãnh diện H1B trong vòng 15 ngày. Thông thường, Bộ Nội An chấp thuận đơn trong khoảng từ 8 đến 10 ngày.


Ưu điểm của visa H-1B

- Người nước ngoài không bị bắt buộc phải trở về nước của họ trong vòng 2 năm sau khi hết hạn visa H-1B.
- Công ty có thể mướn người giỏi.
- Visa H-1B có thể kéo dài 3 năm và có thể gia hạn thêm 3 năm. Tuy nhiên, nếu một người chuyển từ diện H4 qua H1, thời gian diện H4 bị tính trong thời gian tối đa 6 năm của diện visa H.
- Sau thời gian một năm vắng mặt ở Hoa Kỳ, người nuớc ngoài có thể trở lại Hoa Kỳ để tiếp tục thêm 6 năm làm việc khác với visa H-1B.
- Người nước ngoài có thể đăng ký học bán thời gian trong thời gian làm việc với visa H-1B.
- Đương đơn visa H-1B có thể xin thẻ xanh nếu có công ty bảo lãnh thẻ xanh. Khi có công ty bảo lãnh thẻ xanh bằng cách nộp đơn I-140 cho đương đơn thì đương đơn có thể xin gia hạn visa sau thời gian tối đa 6 năm của visa H-1B.


Khuyết điểm của H-1B

- Đương đơn không được du lịch ra khỏi Mỹ trong thời gian USCIS xét đơn bảo lãnh.
- Nhiều giấy tờ.
- Người hôn phối và con dưới 21 tuổi thuộc diện H4 không được làm việc ở Mỹ. Tuy nhiên, họ có thể đăng ký học toàn thời gian hay bán thời gian. Ngoài ra, nếu người hôn phối diện H4 đủ điều kiện, công ty có thể bảo lãnh để chuyển từ diện H4 sang H1.
- Ít được miễn thuế.
- Sauk hi visa H-1B hết hạn, người nước ngoài có 10 ngày để rời khỏi Mỹ.
- Nếu công ty sa thải người công nhân nước ngoài trong thời gian liệt kê trên mẫu chấp thuận của visa H-1B, công ty phải chịu phí tổn vận chuyển người nước ngoài về nước của họ.


Du lịch ngoài nước Mỹ

Người công nhân diện H-1B khi đi du lịch ra ngoài nước Mỹ phải mang theo với mình giấy báo chấp thuận visa H-1B, một lá thư của người trưởng phòng hay trưởng ban, bộ hồ sơ diện H-1B trong đó có mẫu I-129 và mẫu Labor Condition Application (LCA) có công chứng.

Người công nhân diện H-1B có thể trở vào Mỹ mà không cần dấu visa H-1B đóng trên hộ chiếu nếu du lịch qua Canada hay Mexico dưới 30 ngày.


Chỉ tiêu

Chỉ tiêu của visa H-1B là 65 000 visa một năm. Tuy nhiên, có những trường hợp ngoại lệ. Công việc làm trong đại học, công nhân diện H-1B gia hạn visa cùng một công ty và công nhân diện H-1B đổi công ty không bị giới hạn. Những sinh viên học Cao học hay Tiến sĩ được thêm 20 000 visa ngoài con số 65 000 visa.