Các chú giúp con với ạ .
Con đã bị từ chối visa lần1 ngày 29/7 , vì lí do con k có đủ các giấy tờ . Nay con đã book lại lịch hẹn mới là ngày 12/8 . nhưng bây h con không biết mình cần chuẩn bị những loại giấy tò nào cần thiết ạ ? con đi dạng F1 . có người chú bên mỹ đứng ra sponsor cho con . các chú tư vấn giúp con bây giờ con cần chuẩn bị nhuengx giấy tờ nào ạ ?