chào chú Vha08 con ten quyên.con dc 20t.con đang có ý định du học tại trường cao đẳng cộng đồng PCC tại portland oregon.con sắp phải phỏng vấn,con rât run và hồi hộp vì không biết pahir trả lơi như thế nào.trong khi bên cty tư vấn thì đưa cho con 1 sấp câu hỏi và trả lời lơ mơ.nếu cứ trả lời dài dòng như vậy thì con tin chac là mình fail mất.xin chú tư vấn cho con.cảm ơn chú