Em là thành Viên mới ,Xin chào ACE trong diển đàn. Hiện tại em đang trong qu1a trình bão lãnh cho cha mẹ , tới giai đọan nộp giấY to bảo trợ Về tài chính, nhưng emk không đủ income cùng như không có người sponsor ,VậY ba mẹ em có thể dùng tài sãn bên Viet nam để tự bảo trợ khong ah? có ai biết rõ Về trường hợp nàY Xin giúp cho em biết Với ah, m thật sự rất stress. em Xin cảm on rất nhiều.