Mình là thành viên mới mong được tham gia vào hội của các bạn F2A có PD tháng 8/2013 như mình. Thanks all