Hôm nay mình tới lãnh sự quán phỏng vấn xin visa. Sau khi pv xong chị thông dịch viên nói vì trường của mình nhập học ngày 2/9 mà lãnh sự quán lại phải nghĩ lễ 3 ngày nên k cấp visa kịp cho mình. Chị đó yêu cầu mình về xin lại trường cho nhập học trễ. Nếu trường đồng ý thì quay lại nộp tờ giấy đồng ý của trường. Chị cho mình tờ giấy để đăng kí địa chỉ nhà và số điện thoại (mà theo mình biết nếu đậu mới đc tờ giấy ghi địa chỉ để gửi visa về) Vậy mình có chắc chắn đậu visa k mọi người???