gia đình em diện f4.
HCM2005741030.
pd: 1/4/2002.
em có thắc mắc là em sinh 2/2/1992. hiện nay em đã 22tuổi, nhưng tính theo luật CSPA thì em vẫn đủ tuổi được đi cho đến 2016. từ nay đến cuối 2015 mà lịch visa qua ngày ưu tiên của GĐ em, được nhận giấy pv thì lúc nhận giấy pv thì có thể k có tên em không? lúc đó em có phải khiếu nại CSPA không hay NVC tự tính tuổi cho mình luôn ạ.