Trước hết em xin chào các anh chị trong diễn đàn..
Vừa qua em vừa được nhận I-20, mà khi điền đơn Ds-160 ( đối tượng sinh viên du học)..đến trang "Travel Information" mục: "Person/Entity Paying for Your Trip"
" em ko biết điền như thế nào ( vì ba em và người bạn thân của ba em ở USA sẽ trả cho em trong lúc em học ở mỹ)..mong anh chị giúp em phần này..( người bên Mỹ có điền dơn I-134)