cho em hỏi các ace
HS nhà em diện f3
ngày ưu tiên: 12/8/2003
đã đóng tiền visa bên mỹ
vậy khoảng bao lâu nua nhà em có lịch phỏng vấn
thank