Receipt number: SRC0226953733
Diện visa F4
Priority date: 16/09/2002
Notice date: 20/08/2009
Xin chào anh chị diễn đàn, em mới gia nhập diễn đàn, mong anh chị giúp em
* anh chị có thể cho em biết tình trạng hồ sơ này đã đến đâu rồi?
* em sinh ngày 03/05/1988 thì đã quá tuổi CSPA chưa,
Em mong anh chị giải đáp giúp em. Em xin chân thành cảm ơn