Dear các bạn,
Mình đang học MBA bên này và đang học kỳ đầu của chương trình. Visa mình hết hạn vào ngày 05/19/2014. Tháng 12 này mình dự định về VN để renew visa. Nhưng có 1 điều mình lo lắng là do chị mình làm hồ sơ bảo lạnh ba mẹ mình và hồ sơ cũng đã hoàn tất, chỉ còn chờ phỏng vấn. Chị mình không làm hồ sơ cho anh mình và mình, chỉ có ba mẹ mình thôi. Điểm của mình rất tốt va không nghỉ học buổi nào. Có bạn nào có case giống mình không? giúp mình với. Chú vha08 ơi chú cho cháu ý kiến về trường hợp của cháu. Cảm ơn