Thưa chú Vha8. Hiên tai, con đang có ý định đi làm và học ở Mỹ. Năm nay con 28t và đang làm vê ngành Logistics. Nhờ chú tư vấn giúp con trường hợp của con cân phải có những thủ tục gì.
Con xin cám ơn chú