Cháu có người bạn gái vừa qua us được 2 tháng theo student visa . Bây giờ hai đứa muốn kết hôn nhưng cháu chỉ là resident permanet . Vậy bạn gái có được bảo lãnh theo không ? Và sau khi kết hôn bạn gái xin nghỉ học để làm việc có được chấp nhận không ?

Theo cháu đọc được ở đây thì bạn gái cháu có cơ hội nằm trong wait-list ( nếu cháu đăng kí và điền tên người vợ vào Form I-130 for family members ) vậy sau đó bạn gái không đi học trường có quyền đuổi về nước được không vì theo cháu nghỉ bạn gái nằm trong wait-list nên trường có không thể deported được.

http://www.nolo.com/legal-encycloped...apter12-1.html