Con dự định sẽ học ngành actuarial science. Nhờ chú vha08 tư vấn hộ con ngành đó thì cần phải học những chứng chỉ gì. Học những môn nào. Con cảm ơn chú