Xin chào các thành viên diễn đàn XNC.

Hồ sơ mình:
Case Number: HCM2014592096
Priority Date: 18NOV2012

Mình có check thử trên NVC thì thấy báo hồ sơ mình vẫn At NVC. Nên mình có gửi email để hỏi tình trạng hồ sơ mình thì trên NVC gửi email cho mình với nội dung như vầy:

*HCM2014592096*

03-OCT-14
Dear Sir/Madam,


All documentation necessary to complete the National Visa Center's processing of your case has been received. As soon as an interview date has been scheduled, the applicant, petitioner and attorney (if applicable) will be notified.


The applicant should NOT make any travel arrangements, sell property, or give up employment until the US Embassy or Consulate General has issued a visa.


The US Embassy or Consulate General may require additional documentation at the time of the interview.


Sincerely,


Director
National Visa Center
Case Number: HCM2014592096
Beneficiary's Name: ......................
Preference Category: F2A
Priority Date: 18-NOV-12
United States Department of State
National Visa Center
Attn: WC
31 Rochester Avenue, Suite 200
Portsmouth, NH 03801-2915
U.S.A.

Vậy nhờ diễn đàn xem dùm mình hồ sơ mình đã complete chưa? Và nếu complete rồi thì khoảng bao lâu nữa hồ sơ mình sẽ nhận được giấy báo phỏng vấn?

Xin cám ơn các anh chị trên diễn đàn!