Xin lỗi nha mọi người. Tại em tìm hoài mà k thấy mục nào liên quan đến vấn đề em cần giúp đỡ nên em vô đây viết đại luốn. Có gì cho em xin lỗi nha.
Tình hình là em muốn biết làm sao đễ mua nhà low icome, em nghe người này người kia nói mà k chắc. Anh chị nào có biết xin chỉ giáo giùm em. em có qua nhiều câu hỏi nhưng k biết hỏi ai.
Thankkkkk mọi người ak.