Chào chú Vha 08,

Giữa tháng 11 con xin visa thị thực F1. Chú giúp con dợt phỏng vấn được không ạ?

Mong chú giúp đỡ

Cảm ơn chú