Xin chào mọi người,
Em tên Thành. Xin mọi người tư vấn giúp về trường hợp của em:
Ba mẹ của em được chị ruột của em bảo lãnh sang Mỹ định cư và đã đi năm 2009.
Sau đó ba mẹ của em bảo lãnh ngược lại mấy anh em còn lại ở VN và xong giấy tờ vào năm 2010.
Hiện tại bây giờ Ba của em là người bảo lãnh - vừa mới thi đậu quốc tịch Mỹ.
Như vậy thì không biết việc người bảo lãnh có thêm quốc tịch như vầy có giúp cho giấy tờ của em có được xét nhanh hơn hay không ?
Mong sớm nhận được sự giúp đỡ của mọi người.
Xin cám ơn và kính chào.