Cháu tên Trâm, cháu sẽ nhận học bổng chính phủ để học MBA.Cháu muốn chọn Mỹ để học nhưng còn bâng khuâng về vấn đề chọn trường. Mong chú tư vấn giúp cháu với. Hồ sơ và yêu cầu của cháu:
- GPA 3.03 (7.3/10)
- Ielts 6.5
- Gmat 440 (writing 3.5)
- Kinh nghiệm 3 năm (1 năm làm quản lý)
- Học bổng cháu nhận được chỉ có 30,000$/năm thôi (bao gồm cả học phí và sinh hoạt phí)

Cháu có người thân ở Houston và Winsconsin, nếu chú có thể tư vấn giúp cháu các trường gần đó thì tốt quá.
Cảm ơn chú. Mong sự trả lời của chú.

Thân ái,