Cho e hỏi nhà e f4:2/2/2002 tháng này tăng 2 tuần là đến ngày 8/2/2002 rồi mà sao nhà e vẫn chưa nhận được thư pv ạ?