Tôi đã làm lĩnh vực khách sạn được 3 năm, nay tôi muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực chứng khoáng - đầu tư khi gia đình tôi sang mỹ, mong bác Vha08 và mọi người tư vấn giúp: học ngành nào mà bao gồm 2 lĩnh vực trên???. Và bác Vha08 và mọi người ai ở seattle tiểu bang washìngton thì có thể giúp tôi về trường để học 2 ngành trên. Tôi xin cảm ơn mọi người và bác Vha08 đã đọc. Chúc mọi người sức khỏe và thành công.